Unit 1: Read a Text Aloud Scoring Guidelines

Reading a Text Aloud là phần đầu tiên của bài thi Kĩ năng Toeic Speaking. Phần này không phải là phần khó tuy nhiên tổng hợp nhiều kĩ năng đọc như phát âm, giọng điệu và cách nhấn nhá như thế nào để thật natural, giúp giao tiêp tiếng Anh, học tiếng Anh giao tiếp thật tốt. Để làm được điều này, các em cần tìm hiểu các tiêu chí chấm điểm của ETS nhằm giành điểm tối đa.

Kênh bài giảng Tiếng Anh giao tiếp – Format TOEIC Speaking, Writing TẠI ĐÂY

Part 1: Reading a Text Aloud gồm 2 câu hỏi. Điểm tối đa cho mỗi câu là 3 điểm.

Các em theo dõi 2 bài samples dưới đây để tìm hiểu format cũng như cách chấm điểm của ETS examiners nhé!

Question 1,2: Read a text aloud

Directions: In this part or the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud.

Question 1 of 11
Few spots in the city are as beloved as City Park. Over ten million visitors play, relax, or enjoy outings with their friends and families in the park every year. Each spring and summer the park offers a wide variety of activities. This weekend there will be an outdoor jazz concert, a nature program, and special events for children. Most visitors explore the park on foot, although it can also be explored by bike or on horseback. Maps and information on park activities are available at the visitor’s center, which is open daily from nine to five o’clock.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0986989626
Chat Facebook
Gọi điện ngay