Unit 3: Format của Phần II Response to a written Request

Sau đây là dạng format (hình thức) thi Part II – Phản hồi yêu cầu của bài thi TOEIC Writing nhé các em.

Question 6-7: Respond to the written request – TOEIC Writing

Directions: In this part of the test, you will show how well you can write a response to an email.
Your response will be scored on

·         The quality and variety of your sentences
·         Vocabulary, and
·         Organization

You will have 10 minutes to answer each email.

  Hướng dẫn cách làm Part 2 – Response to a written request – TOEIC Writing tại mshoatoeic.com:


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0986989626
Chat Facebook
Gọi điện ngay